Welkom

Naturium, is hét bureau voor:

  • toezicht en handhaving van natuurwetgeving
  • flora- en fauna inventarisaties, natuurtoetsen en quick-scans
  • groenbeheerplannen
  • advies bij aanvraag omgevingsvergunning

De Nederlandse en Europese natuurwetgeving verandert snel. Bij de uitvoering van ruimtelijke ingrepen moet schade aan beschermde dier- en plantensoorten zoveel mogelijk worden voorkomen. Dit kan worden gerealiseerd door bijvoorbeeld dieren weg te vangen, planten te verplaatsen, gefaseerd te werken of oplossingen te bedenken om leefgebieden (kolonies, nesten e.d) te ontzien.

Naturium zorgt ervoor dat uw project de maximale ruimte krijgt binnen de huidige natuurwetgeving.